Τα πάντα για τη μοτοσικλέτα σας!!

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μερικό Σύνολο: 0,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν προβείτε σε παραγγελία παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών που ακολουθούν, οι οποίοι διέπουν τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

O ιστότοπος www.ekon.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Χ. ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Ν. Νάκου 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 999379940 και Δ.Ο.Υ.ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@ekon.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9221500 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα EKONTEXNIKH e-shop το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekon.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί – συναινεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της , οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η Εταιρεία παρουσιάζει τις φωτογραφίες των προϊόντων στον ιστότοπο, όσο το δυνατόν πιο πιστά.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή και απεικονίζονται στον ιστότοπο, αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει συχνά με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας και τον πιθανό χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας που περιλαμβάνει μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα, είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Εταιρεία να παραλάβει το συγκεκριμένο προϊόν από τον προμηθευτή της. Η αδυναμία παράδοσης του προϊόντος από τον προμηθευτή καθιστά την παραγγελία ανεκτέλεστη μέχρι και στις 14 εβδομάδες.

Σε περίπτωση ανικανότητας εκτέλεσης της παραγγελίας λόγω μη παράδοσης από τον προμηθευτή η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ενημερώνει τον πελάτη/χρήστη εντός 5 ημερών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος – ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος - ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ekon.gr ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος – ιστότοπου όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα - ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ekon.gr για:
· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου · αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
·αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
· ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
· παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
· συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ekon.gr

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα – ιστότοπο της ekon.gr περιλαμβάνονται σύνδεσμοι (links) που οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον πελάτη / χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα ekon.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη / χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται πλήρως από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα ekon.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον πελάτη / χρήστη κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας, που έχουν δοθεί εκούσια είναι: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση παράδοσης, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας προκειμένου να παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα.Επίσης ορισμένα προεραιτικά στοιχεία όπως η ημερομηνία γέννησης,η μάρκα και ο τύπος μοτοσικλέτας,κα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία του πελάτη / χρήστη για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας, την ενημέρωσή του για τυχόν ερωτήσεις – απορίες, ή την ενημέρωσή του για νέα προϊόντα ή προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που τυχόν σας ενδιαφέρουν, εκτός αν ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πουλάει, ενοικιάζει, ανταλλάσσει ή διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή εταιρεία τα προσωπικά στοιχεία ή άλλη πληροφορία που αφορά τους πελάτες / χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος – ιστότοπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών / χρηστών μόνο με δικαστική εντολή ή μετά από αίτημα δημόσιας αρχής σε ανακριτικές διαδικασίες ποινικών εγκλημάτων.


COOKIES

Το ekon.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το ekon.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι πιθανώς αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.ekon.gr.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ekon.gr επιτρέπει στους πελάτες / χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο ekon.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το ekon.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το ekon.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το ekon.gr μέσω www.ekon.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekon.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ekon.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το ekon.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες / χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών / χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του ekon.gr.


ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα – ιστότοπο www.ekon.gr δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας, όσο είστε σε σύνδεση με το δίκτυο. Υποσχόμαστε να φυλάμε με ασφάλεια τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με τη δική σας επιθυμία.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή τα προϊόντα/συσκευασία προϊόντος είναι ελειπή η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης / χρήστης μπορεί να επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους εντός 10 ημερών. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη / χρήστη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Προϊόντα που επιστρέφονται ελλειπή ή χτυπημένα/κατεστραμμένα ή χρησιμοποιημένα ΔΕΝ θα αποζημιώνονται.
Αφού παραλάβουμε τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων θα αφορά το κόστος των προϊόντων και όχι των μεταφορικών ή λοιπόν εξόδων (τράπεζας,PAYPAL κλπ).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για να ασκήσετε το δικαίωμα της επιστροφής/αντικατάστασης θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, άφθαρτο, στην αυθεντική του συσκευασία και με όλα τα εξαρτήματα που το συνόδευαν. Προϊόντα που δεν καλύπτουν τα ανωτέρω ΔΕΝ θα αποζημιώνονται.
Πριν από οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekon.gr ή και τηλεφωνικά στο 210-9221500.


ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα – ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής. Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ (€) . Οι τιμές που αναγράφονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας είναι οριστικές και περιλαμβάνουν συσκευασία, έξοδα αποστολής (μόνο για την Ελλάδα) και Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας. Οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι φωτογραφίες των προϊόντων που περιγράφονται ή παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα – ιστότοπο ήταν σωστά κατά την χρονική στιγμή της πρώτης δημοσίευσής τους αλλά ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς λόγω τροποποιήσεων στην παραγωγή τους και να μην έχει προλάβει να ενημερωθεί η βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε λάθους στην περιγραφή ή την φωτογραφία ή στην τιμή του προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σας ενημερώσει πριν την αποστολή της παραγγελίας σας. Εάν θελήσετε να την ακυρώσετε και έχετε ήδη χρεωθεί, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πιστώσει τον λογαριασμό σας με το ακριβές ποσό της χρέωσης.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τους κάτωθι τρόπους:

· με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των αγαθών σας (μόνο για την Ελλάδα και μόνο για δέματα μικρού όγκου και βάρους που αποστέλλονται με ΕΛ.ΤΑ. – ACSCourier)

· με κατάθεση σε λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση να γράψετε στην αιτιολογία κατάθεσης τον αριθμό της παραγγελία σας ή το ονοματεπώνυμό σας

· μέσω PAYPAL. Το σύστημα πληρωμών PAYPAL είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως για την αξιοπιστία του και την ταχύτητά του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.paypal.com


ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. Τα περισσότερα προϊόντα αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη μέρα με υπαλλήλους της εταιρείας μας ή από συνεργαζόμενη εταιρεία Ταχυμεταφορών (Courier). Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 10.00 πμ - 17.30 μμ. Παραγγελίες που λαμβάνονται μέχρι τις 14.00 θα αποστέλλονται θα αποστέλλονται αυθυμερόν (εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα).

2. Μπορείτε επίσης να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας χωρίς καμία επιβάρυνση εξόδων αποστολής, για όσα προϊόντα έχετε επιλέξει "Παραλαβή από το κατάστημα" κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η παραλαβή γίνεται μετά την επόμενη της παραγγελίας από 10.00πμ - 16.00μμ.

3. Με πρακτορείο μεταφοράς (1-2 εργάσιμες ημέρες και παραλαβή από την έδρα του πρακτορείου στην περιοχή σας). Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες πριν από την αποστολή της παραγγελίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας σας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ν. Νάκου 4 - ΤΚ 117 43 - Ν.Κόσμος - Αθήνα

Τηλ. +30-210 92 21 500 / +30-211 75 09 358

Φαξ +30-211 75 09 359

e-mail: info@ekon.gr